Rodičovský příspěvek v roce 2018Narození dítěte je spojeno s vyššími výdaji rodiny a zpravidla zároveň s nižšími příjmy. Tato ztráta je částečně kompenzována státem, respektive poskytovanou dávkou rodičovský příspěvek. Až dosud byla pravidla pro délku čerpání a výši striktně dána. Nyní dochází k velkým změnám, které by měly rodičům poskytnout větší volnost v rozhodování. A právě na toto téma bude náš dnešní příspěvek. Příjemné čtení.

Kdo má nárok na příspěvek

  • zdroj: OpenImageBank.com
    zdroj: OpenImageBank.com
    Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč (u dvojčat a vícerčat 330 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.
  • Oprávněná osoba (rodič) musí mít trvalý pobyt a bydliště na území České republiky

 

A co si představit pod pojmem celodenní péče? Zákon č. 117/1995 Sb. v platném znění říká:

„Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže

a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,

b) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,

c) dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,

d) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách,

e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání (§ 12 až 15), s výjimkou studia za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil;

Výše rodičovského příspěvku

Výše rodičovského příspěvku je odvozena od výše denního vyměřovacího základu (DVZ) pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, v platném znění. Pokud lze alespoň jednomu z rodičů stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, pak si může volit výši a tím samozřejmě i délku pobírání rodičovského příspěvku. Jestliže lze stanovit u obou, vychází se z vyššího základu - viz novinky pro rok 2018.

Ještě pro doplnění – rodiče, kterým nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství mohou měsíčně dostávat až 7 600 Kč.

Co je dobré vědět

  • Příjem rodiče není sledován
  • Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká
  • Celková výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun (pro jedno dítě, u dvojčat a vícerčat nově 330 tisíc korun) a rodiče jej mohou čerpat nejdéle do 4 let věku dítěte. Výše příspěvku se nemění ani v případě střídání rodičů na rodičovské dovolené.
  • V péči o dítě je možné se střídat, ale pouze po celých měsících

 

Novinky pro rok 2018

Celkovou částku příspěvku ve výši 220 000 Kč je nově možné vyčerpat mnohem rychleji, a to díky zrušení dosavadní horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc. Nově je umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství (v současné době až 32 640 Kč). Celou částku tak mohou rodiče s vyššími příjmy vyčerpat už za 6 měsíců).

 

Ti, kteří až dosud čerpali rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby až do čtyř let věku dítěte, mohou nově volit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak rodičovskou dovolenou na tři roky.

 

Další novinkou je zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dvojčat a vícerčat. Nově je výše příspěvku ve výši 330 000 Kč. Tato změna se dotkne také již narozených dětí.

 

Je důležité vědět, že možnost změny volby rodičovského příspěvku se týká všech rodičů, tedy i těch, kterým se dítě narodilo před účinností novely zákona.

Závěr

Jak jste čerpali rodičovský příspěvek? Střídali jste se s partnerem/partnerkou v péči o dítě? Domníváte se, že změna v rodičovském příspěvku je pozitivní, anebo se vám zdá lepší dosud platná varianta? Připadá vám pomoc státu dostatečná? Podělte se s ostatními o své zkušenosti, rady a tipy.

 

Zdroj informací:

Zákon č. 117/1995 Sb.

MPSV.cz

Portal.gov.cz

 


(8. 1. 2018 | redakce)

Facebook Twitter Google+
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<

Další rodiče: O čem přemýšlejí, co dělají...

Nová matrace (KristaK)
Čekám až přestane pršet a půjdu hrabat listí. (Leni22)
Nyní jsem dovařila houbový guláš a čekám až přestane pršet. Půjdeme opět do lesa. (Slava91)
Nyní jsem dovařila houbový guláš a čekám až přestane pršet. Půjdeme opět do lesa. (Radi11)
Přišli jsme z vycházky tak si jdu zasoutěžit (ZUTOJAMA)

Anketa©2009-2019 JaRodic.cz, ISSN 1804-0632
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: redakce(at)jarodic.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu JaRodic.cz a ochrana soukromí


TOPlist