Výchovná opatření ve školeČas od času zlobí ve škole asi každé dítě. Za své chování dostane černý puntík či poznámku, rodiče mu vyhubují a vše je zpravidla zase v pořádku. V některých případech je ale zlobení dětí častější či závažnější. V těchto případech přistupuje škola ke kázeňským opatřením. O jaká opatření se jedná? Za co se udělují? Jaké pravomoci vlastně škola má? A jak se může bránit rodič? Tak nejen na tyto otázky vám odpovíme v našem dnešním příspěvku. Příjemné čtení.

Výchovná opatření ve škole

Podle vyhlášky č. 454/2006 Sbírky (§ 17) patří mezi výchovná opatření:

  • Foto: Rawpixel / Pixabay.com
    Foto: Rawpixel / Pixabay.com
    pochvaly nebo jiná ocenění
  • kázeňská opatření

Tato výchovná opatření může udělit/uložit ředitel školy nebo třídní učitel.

Pochvaly a jiná ocenění

Ředitel školy může udělit pochvaly a jiná ocenění na základě vlastního rozhodnutí, anebo na základě podnětu jiné právnické/fyzické osoby. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do dokumentace školy a na vysvědčení.

Třídní učitel může udělit pochvaly a jiná ocenění na základě vlastního rozhodnutí, anebo na základě podnětu ostatních vyučujících. Je nutné projednání s ředitelem školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do dokumentace školy a na vysvědčení.

 

Kázeňská opatření

Kázeňská opatření lze uložit ihned (v co nejkratší době) po porušení školního řádu ze strany žáka.

 

Typy:

Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku žáka; za přestupky se považuje zejména zapomínání pomůcek, hrubé chování, používání vulgárních výrazů, vyrušování při vyučování, pozdní příchody a další

Důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy za závažnější či opakované porušení školního řádu; důvodem pro udělení bývá opakování přestupků (viz výše), agresivní chování, krádeže, podvody, nevhodné chování vůči učiteli a podobně

Důtka ředitele školy – ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě za vážná porušení školního řádu; ubližování spolužákům, šikana, nevhodné chování vůči učiteli, krádeže, záškoláctví a další

Školský zákon ještě upravuje (podmíněné) vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení, které však nelze uložit žákům, kteří nesplnili povinnou školní docházku (§ 31).

 

Klasifikace: chování

Hodnocení chování žáka se provádí na konci prvního a druhého pololetí. Kromě prvního stupně z chování je možno udělit:

Druhý stupeň z chování – rozhoduje pedagogická rada; důvodem je udělení výše uvedených kázeňských opatření, přičemž chování žáka se nezlepšilo, opakované záškoláctví, výrazný přestupek a podobně

Třetí stupeň z chování – rozhoduje pedagogická rada; důvodem je udělení druhého stupně z chování, přičemž chování žáka se nezlepšilo, velmi vážný přestupek, velmi závažné porušování školního řádu a podobně

 

Oznámení kázeňských opatření

Informace o udělení napomenutí nebo důtky a důvody pro udělení musí být neprodleně a prokazatelným způsobem sděleny žákovi a jeho zákonnému zástupci.

 

Co je důležité vědět

  • Základní odpovědnost za vzdělávání i výchovu dítěte mají rodiče, resp. zákonní zástupci
  • Žák má vůči škole přesně stanovené povinnosti
  • Škola se při řešení výchovných problémů žáka musí řídit stanoveným legislativním rámcem
  • Pokud nevhodné chování žáka při vyučování narušuje/znemožňuje vzdělávání ostatních může škola přistoupit k opatření, které takovémuto chování zamezí. Učitel může například žáka vyloučit z vyučovací hodiny, ale žák musí být pod dohledem jiného pedagoga/zaměstnance školy a dále se vzdělává.

 

Co může udělat rodič

Pokud má rodič jiný názor na chování svého dítěte než škola, pak může požádat o přezkoumání správnosti hodnocení chování dítěte, a to nejpozději do třech pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení (upravuje Školský zákon). Rodič podá písemnou žádost řediteli školy. Ředitel musí rozhodnou do 14 dnů od doručení žádosti.

 

Závěr

Dostali jste ve škole někdy poznámku, napomenutí /důtku třídního učitele či ředitele? Pokud ano, co bylo důvodem? Jak reagovali vaši rodiče? Stupňovala se kázeňská opatření ze strany školy? A co vaše děti a jejich chování ve škole? Dostaly někdy poznámku či jiné kázeňské opatření? Potrestali jste je? Pokud byste si mysleli, že jim bylo uděleno neoprávněně, odvolali byste se k řediteli školy? Podělte se s ostatními o své zkušenosti, rady a tipy.

 

 

Zdroj informací

Česká školní inspekce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Vyhláška č. 454/2006

 


(13. 4. 2018 | redakce)

Facebook Twitter Google+
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<

Další rodiče: O čem přemýšlejí, co dělají...

Čekám až přestane pršet a půjdu hrabat listí. (Leni22)
Nyní jsem dovařila houbový guláš a čekám až přestane pršet. Půjdeme opět do lesa. (Slava91)
Nyní jsem dovařila houbový guláš a čekám až přestane pršet. Půjdeme opět do lesa. (Radi11)
Přišli jsme z vycházky tak si jdu zasoutěžit (ZUTOJAMA)
Dobrý den mám dotaz:Kolik má vážit 7 leté dítě??? (EditaHornakova)

Anketa©2009-2018 JaRodic.cz, ISSN 1804-0632
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: redakce(at)jarodic.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu JaRodic.cz a ochrana soukromí


TOPlist