Změny v předškolním vzděláváníJak se stalo v posledních letech zvykem, i letos se objevily novinky v systému školství. Tentokráte se týkají předškolního vzdělávání, respektive zavedení povinného předškolního vzdělávání, nároku na přednostní umístění dítěte v mateřské škole a určení spádovosti. Novinky platí sice až od příštího školního roku, nicméně již v květnu je třeba zajistit vše potřebné. A právě na toto téma je náš dnešní příspěvek. Příjemné čtení.

Změny v předškolním vzdělávání

Foto: Pexels_/ Pixabay.com
Foto: Pexels_/ Pixabay.com
V souvislosti s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů došlo k výrazným změnám v oblasti předškolního vzdělávání. Změny se týkají zavedení povinného předškolního vzdělávání, nároku na přednostní umístění dítěte v mateřské škole a určení spádovosti.

 

Koho se změna týká

Povinné předškolní vzdělávání

Od 1. září 2017 je povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let a zároveň platí jedna z následujících podmínek:

 

- jsou státními občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- jsou občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- jsou cizinci oprávněnými pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- jsou účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Je dobré vědět, že povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

A ještě pro doplnění: Povinné předškolní vzdělávání je třeba brát vážně. Každá nepřítomnost dítěte musí být omluvena (viz Školský zákon, § 34a odst. 4): „Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve zdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“

 

Přednostní přijímání dětí do předškolního vzdělávání

Nárok na přednostní přijetí mají:

- od 1. 9. 2017 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku;

- od 1. 9. 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku;

- od 1. 9. 2020 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou druhého roku věku

 

Způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání

  • Pravidelná denní docházka – dítě navštěvuje mateřskou školu pravidelně od pondělí do pátku, minimálně po dobu 4 souvislých hodin denně.
  • Individuální vzdělávání dítěte – zákonný zástupce musí písemně oznámit v době zápisu. Následně pak musí zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku). Na základě toho rodič obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.
  • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy (týká se pouze dětí s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky – musí se jednat o mateřskou školu, ve které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

 

Co je třeba zařídit

Pokud dítě dosud mateřskou školu nenavštěvuje, pak musí rodič (zákonný zástupce) zajistit účast dítěte na zápisu do vybrané či spádové mateřské školy.

Pro doplnění: Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Hrozí za něj pokuta až do výše 5 000 Kč.

 

Zápis do mateřské školy

Zákonný zástupce se nejdříve musí rozhodnout, do jaké mateřské školy by chtěl své dítě zapsat. Určitě se vyplatí mateřskou školu navštívit, seznámit se s pedagogy, s prostředím, s provozem.

Poté je třeba zjistit datum zápisu. Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají v období od 2. do 16. května 2017. Přesné datum a místo konání zápisu stanoví ředitel dané mateřské školy. Taktéž jsou dopředu stanovena kritéria pro přijetí (zveřejňují se v období březen – duben, a to společně s termíny zápisu).

Zákonný zástupce pak musí v daném termínu podat žádost o přijetí.

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel mateřské školy, a to do 30, respektive 60 dnů od zápisu. Proti rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od osobního převzetí,

 

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přednostně jsou přijímány čtyřleté a starší děti ze spádové oblasti. Spádovou oblast určuje zřizovatel mateřské školy.

Pro doplnění: U dětí, pro které je vzdělávání povinné, není třeba předkládat doklad o pravidelném očkování.

 

Závěr

Od kolika let navštěvovalo vaše dítě mateřskou školu? Bylo pro vás snadné dítě v mateřské škole umístit? Domníváte se, že novinka v předškolním vzdělávání v podobě povinné docházky je přínosem? A co další novinky v předškolním vzdělávání? Podělte se s ostatními o své zkušenosti, rady a tipy.

 

 

Zdroj informací:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 


(28. 3. 2017 | redakce)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<

Další rodiče: O čem přemýšlejí, co dělají...

Nová matrace (KristaK)
Čekám až přestane pršet a půjdu hrabat listí. (Leni22)
Nyní jsem dovařila houbový guláš a čekám až přestane pršet. Půjdeme opět do lesa. (Slava91)
Nyní jsem dovařila houbový guláš a čekám až přestane pršet. Půjdeme opět do lesa. (Radi11)
Přišli jsme z vycházky tak si jdu zasoutěžit (ZUTOJAMA)

Anketa©2009-2019 JaRodic.cz, ISSN 1804-0632
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: redakce(at)jarodic.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu JaRodic.cz a ochrana soukromí


TOPlist