O nás     Inzerce     KontaktO rodičích a jejich dětech již od roku 2009
Hledat
Nepřehlédněte: Pohádky pro děti
Tip na knihu: Polepšovna pro čarodějky
7 tipů, jak být úplně v pohodě
Jak řešit neplodnost
Hlavní rubriky: Těhotenství, Zdraví, Péče o dítě, Výchova dítěte, Zábava a volný čas, Rodiče sobě, Diskuze, Služby pro rodiče, Speciály


Logopedická péče při rozštěpových vadách

V rámci speciálu Děti s rozštěpem nebo-li rozštěpáčci, který vychází na stránkách JáRodič, jsme na dnešní den společně se soukromou klinikou LOGO připravili článek o tom, v čem spočívá práce logopeda při rozštěpových vadách. Dozvíte se v něm nejen to, na co všechno je třeba se zaměřit a proč, která vyšetření jsou nezbytná, ale samozřejmě i mnoho dalších informací.

Co je palatolie

Jednou z nejzávažnějších a zároveň nejnápadnějších narušení komunikačních schopností (NKS) je palatolalie. Tento termín označuje NKS, jenž je zapříčiněna orofaciálními rozštěpy. Současná zahraniční logopedie se orientuje k názoru, že palatolalie je „řeč při rozštěpu patra“, neboli Cleft palate speech, Gaumenspaltensprache.

Důvody vzniku rozštěpů

Karlička, holčička s rozštěpem
Karlička, holčička s rozštěpem
Důvody vzniku rozštěpů nejsou doposud zcela známy, přestože se jejímu objasnění věnuje intenzivně řada odborníků po celém světě.

V rámci etiologie lze rozdělit příčiny na vnitřní (endogenní) a vnější (exogenní). Z pohledu příčin endogenních je vhodné uvádět dědičnost, která ale podobně jako u mnoha jiných komplikovaných syndromů nemusí nutně zapříčinit orofaciální rozštěp. Dispozici k němu si může jedinec s sebou nést celý život, aniž by se genetický předpoklad projevil.

Exogenní příčiny jsou reprezentovány hlavně působením škodlivých vlivů během těhotenství, konkrétně v jeho nejútlejším období. Jedná se zejména o infekce, choroby či vliv chemických a toxických látek v období těhotenství.

Rozštěpy a řeč

Důsledky orofaciálních rozštěpů se odráží jak v oblasti komunikace s okolním světem, tak i v psychickém stavu postiženého jedince. Zmíněné děti mají postiženy zejména funkce, které se týkají dýchání, polykání a sání. Nepříznivý vliv mají i na vývoj sluchu. Vzhledem k nápadnosti palatolalie jsou přítomny deformace obličeje, dochází k anomáliím růstu čelisti a zubů. Obecně lze tedy konstatovat, že palatolalie je vadou řeči, resp. narušenou komunikační schopností, která vzniká prostřednictvím vrozeného rozštěpu patra, eventuelně rozštěpu rtu a patra. V praxi je potom řeč narušena po stránce artikulační a fonační (hlasové), přičemž může být postižena i oblast slovní zásoby či gramatiky, pokud je přítomen opožděný vývoj řeči. Pragmatická rovina, tudíž schopnost komunikovat s okolím je narušena v závislosti na dopadu psychických problémů, plynoucích ze zmíněných symptomů. V rámci artikulace jsou porušeny samohlásky i souhlásky, přičemž k nejsložitěji realizovaným hláskám patří sykavky.

Vyšetření dítěte odborníky

Narušená komunikační schopnost, palatolalie si zaslouží důslednou pozornost už při jejím diagnostickém procesu. Zde je potřeba, aby logoped věnoval maximální pozornost všeobecným zásadám diagnostiky, a to objektivnosti, komplexnosti a týmovému přístupu. Konkrétně u palatolalie je nutné vyšetřit funkci orofaciální oblasti, celkový vývoj řeči u dítěte, dále velofaryngeálního mechanizmu, nosní rezonance či úrovně nonverbálního chování daného dítěte. Intervence, která je zacílena na tyto děti musí být multioborová, tudíž se na zlepšení stavu podílí celá řada odborníků. Výčet odborností je velice široký, přičemž zahrnuje hlavně pediatra, plastického chirurga, foniatra, otorinolaryngologa, stomatologa, psychologa či logopeda. Každá ze zmíněných profesí má v působení na dítě velký vliv a těžko lze některou z nich upřednostnit před ostatními.

Práce logopeda

Úkolem logopeda je zejména v první fázi podrobně informovat rodiče dítěte o odlišnostech v řečovém vývoji. Nadále je nutné rozvíjet komunikační schopnosti dítěte prostřednictvím přípravných cvičení, ale podporovat i jeho zrakové či sluchové vnímání či vystavovat dítě dostatku podnětů, aby nedošlo k opožděnému vývoji řeči. Velmi zásadní u děti s palatolalií je nácvik zaměřený na rozvoj artikulace a rezonance. Je potřeba zmínit, že u všech případů dětí, postižených orofaciálním rozštěpem není nezbytná logopedická péče. V opačném případě je nutná pravidelná logopedická intervence. Z pohledu logopeda i rodiče je nutné přistupovat k dítěti velmi individuálně a zohledňovat jeho specifika ve všech oblastech raného vývoje.

 

Autor: Mgr.Jakub Ostrý

 

Na závěr ještě připomínáme, že v případě jakýchkoliv dotazů k tomuto tématu se můžete zeptat odborníků v logopedické poradně, kterou naleznete na stánkách JáRodič.cz. Na vaše dotazy odpovídají kvalifikovaní logopedi ze Soukromé kliniky LOGO.


(8. 12. 2010 | redakce)


Tento článek je součástí speciálu:

Speciál: Děti s rozštěpem nebo-li rozštěpáčci

Jedna malá slečna, která se jmenuje Karlička, inspirovala redakci JáRodič k přípravě speciálu s názvem Děti s rozštěpem nebo-li rozštěpáčci....


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2009-2024 JaRodic.cz, ISSN 1804-0632
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: redakce(at)jarodic.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu JaRodic.cz a ochrana soukromí | pg(8228)