O nás     Inzerce     KontaktO rodičích a jejich dětech již od roku 2009
Hledat
Nepřehlédněte: Pohádky pro děti
Tip na knihu: Polepšovna pro čarodějky
7 tipů, jak být úplně v pohodě
Jak řešit neplodnost
Hlavní rubriky: Těhotenství, Zdraví, Péče o dítě, Výchova dítěte, Zábava a volný čas, Rodiče sobě, Diskuze, Služby pro rodiče, Speciály


Mateřská škola: Jak vyřešit hlídání dítěte

„Bohužel, ale vaše dítě přijmout nemůžeme.“ Slyšeli jste tuto větu ve školce, kam jste chtěli přihlásit svého potomka? S odmítnutím se setkává stále více rodičů. Dětí přibývá, ale zřizování nových školek není snadnou záležitostí. Jak mají tedy neúspěšní žadatelé postupovat? Zkusit to jinde, uvažovat o soukromé školce, miniškolce či paní na hlídání? Zajímá vás, podle jakých kritérií jsou vlastně děti přijímány do mateřských škol? Kdo o tom rozhoduje? V dnešním příspěvku jsme pro vás připravili nejen odpovědi na předchozí otázky, ale i množství dalších zajímavých informací, a to včetně názorů našich čtenářů. Příjemné čtení.

Kritéria pro přijetí do mateřské školy

Hurá do školky / Autor: Piškotka
Hurá do školky / Autor: Piškotka
Školský zákon říká, že do mateřské školy musí být přednostně přijato dítě v posledním roce před zahájením školní docházky. Pokud ho nelze z kapacitních důvodů přijmout, zajistí obec, ve které má dítě trvalý pobyt, zařazení do jiné školky.

Dále je stanoveno, že předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon 258/2000 Sb., §50).

Každá školka má svá kritéria, na základě kterých přijímá děti. Ta musí být schválena zřizovatelem. Pro všechny samozřejmě platí podmínky uvedené v zákonech (viz výše). Mezi další nejčastější pak patří trvalý pobyt v místě školky, sourozenec v tomtéž zařízení a věk dítěte. Někde se přihlíží i k tomu, zda je matka zaměstnaná či nikoliv, popřípadě jedná-li se o matku samoživitelku či dítě ze sociálně slabší rodiny.

O přijetí rozhoduje ředitel mateřské školy. Taktéž může stanovit zkušební pobyt, a to nejdéle na dobu 3 měsíce.

Mateřské školy v číslech

V minulém školním roce bylo v České republice celkem 4 809 mateřských škol, z toho 82 soukromých a 25 církevních. Bylo v nich zapsáno 301 620 dětí, z nichž 3 615 navštěvovalo soukromé a 936 církevní.

Není žádným tajemstvím, že v posledních letech docházelo k poměrně výraznému snižování počtu mateřských škol. Pro představu: za posledních 8 let se jejich počet snížil o 967, přestože počet dětí vzrostl o 11 356. Na druhou stranu došlo k zvýšení počtu tříd, a to o 87. Podrobné údaje naleznete v následující tabulce:

 

Školní rok

Mateřské školy celkem

z toho s celodenním provozem

Učitelé

školy

třídy

děti

školy

třídy

děti

2000/01

5 776

12 611

279 838

5 722

12 162

272 397

23 800

2001/02

5 642

12 382

276 438

5 561

11 940

269 096

23 345

2002/03

5 558

12 304

278 859

5 503

11 871

271 153

23 198

2003/04

4 842

12 234

280 491

.

.

.

.

2004/05

4 776

12 139

280 487

4 739

11 883

276 024

23 060

2005/06 [1]

4 834

12 409

282 183

4 789

12 139

278 527

22 485

2006/07 [1]

4 815

12 494

285 419

4 782

12 289

282 809

22 368

2007/08 [1]

4 808

12 698

291 194

4 791

12 507

288 634

22 744

Poznámky: [1] vč. škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Zdroj: ČSÚ

 

Důvodem pro snižování jejich počtu, a to až do školního roku 2004/2005 byl hlavně snižující se počet dětí dané věkové skupiny a slučování mateřských a základních škol (především v malých městech a obcích).

Pozitivní je skutečnost, že od školního roku 1991/92 se zřizují také soukromé a církevní školy.

Nevyřízené žádosti o umístění do mateřské školy

Již ve školním roce 1994/95 bylo evidováno 21,9 tisíc nevyřízených žádostí o umístění do mateřské školy. Jejich počet oproti školnímu roku 1990/91 vzrostl téměř 7,5krát. Pak se začal výrazně snižovat, a to až na polovinu.

Jejich počet pak opět začal stoupat a mezi lety 2000 až 2006 nebylo přijato do mateřských škol téměř 10 tisíc dětí.

V této souvislosti je také třeba připomenout, že školky ve stále větší míře navštěvují děti, které mají odklad povinné školní docházky.

Podle Českého statistického úřadu je nedostatek míst především regionální záležitostí a projevuje se hlavně v místek s vysokým počtem mladých rodin, anebo v oblastech, kde bylo zrušeno neúměrné množství mateřských škol. Naopak na některých místech České republiky zájem o předškolní vzdělávání poklesl a školky nejsou plně využity.

Soukromé mateřské školy

V posledních letech soukromých školek přibylo, ale často bývají poměrně drahé. Výjimkou není školné nad deset tisíc korun měsíčně, ale ani výrazně vyšší. Pro mnoho lidí je tato částka velmi vysoká a tím pádem se pro ně tato možnost zcela uzavírá. A z ankety, kterou JáRodič.cz uspořádal na svých stránkách na Facebooku, tato skutečnost jasně vyplynula. Například měsíční školné ve výši 15 tisíc korun představovalo pro všechny účastníky naprosto „šílenou“ sumu, kterou by v žádném případě nemohli hradit. Jedna z účastnic uvedla, že za maximální přijatelnou částku by považovala šest tisíc korun.

Kde hledat řešení

Řešení tohoto problému není v žádném případě jednoduché. Je třeba výrazně navýšit počet míst, ale zároveň udržet kvalitu těchto zařízení. Na vznik nových školek však zpravidla chybějí zřizovatelům peníze. Jednou z možností je samozřejmě rozšíření stávajících školek, ale ani to celou záležitost nevyřeší. Kapacitu školek není možné rozšiřovat donekonečna. A jen tak pro zajímavost: Víte jaký je maximální počet dětí v jedné třídě? Podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se třída naplňuje do počtu 24 dětí.

Ale zpět k možným řešením.

Často se také hovoří o možnosti firemních školek. Problém je ovšem v tom, že zřízení takové školky představuje obrovské náklady, a to nejen na její založení, ale i na následný provoz. Navíc na nově vznikající zařízení se vztahují přísné hygienické předpisy, které není vždy snadné dodržet.

Nelze nezmínit ani tolik diskutovanou „vzájemnou rodičovskou výpomoc“, ovšem v tom asi řešení také nelze hledat. Navíc je dost těžké odhadnout, zda by o ní byl zájem či nikoliv.

Závěr

Co tedy mají dělat rodiče dětí, které nebyly přijaty do mateřských škol? Tak na tuto otázku je skutečně velmi těžké najít odpověď. Každopádně se určitě vyplatí obvolat více školek, a to samozřejmě i ty vzdálenější a zkusit to i během školního roku. Další možností je zjistit podmínky v soukromých školkách či miniškolkách, mateřských centrech a dalších zařízeních, které nabízejí hlídání. Někdy je řešením i paní na hlídání, která by třeba za rozumných finančních podmínek mohla pohlídat i více dětí.

Jaké jsou vaše zkušenosti? Navštěvuje či navštěvovalo vaše dítě mateřskou školu? A bylo přijato bez problémů? Anebo to nebylo snadné a museli jste na umístění čekat? Napište nám vaše názory, rady a tipy.

 

Zdroj informací:

Český statistický úřad

Zákon č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - formát PDF

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. - formát PDF


(4. 5. 2010 | redakce)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

školka
Dcerka 4,5 roku do školky chodí hrozně ráda.Když jsme byli poprvé u zápisu tak jsme neuspěli.Na podruhé už to vyšlo a jsem za to ráda....
Školka
Naše Natálka má zatím 19 měsíců, ale přihlášku do školky jsem si dala hned po narození. Bydlím sice na vesnici, ale vím, že i tady jsou stejné problémy s umístěním. Dostala jsem jako odpověď na přihlá...
mateřská škola
Náš Pepíček nastoupil do školky 3. května (3 roky mu byly 22. března). Školku jsme sháněli skoro půl roku, ale naštěstí se zadařilo. Od ledna do konce dubna jsme se s manželem museli doma střídat (man...
Dcera má tento rok 3 roky (únor 2010), do školky se bohužel nedostala. Snad se nám to podaří příští rok. Situace je dost mizerná. ...
školka
Tak my už to máme za sebou naštěstí,když vidím ty problémy při umisťování dětí tak jsem docela ráda.Do soukromé bych dítě nedala ,tam je to předražené a práci tak lukrativní nemám aby se mi to vyplati...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2009-2024 JaRodic.cz, ISSN 1804-0632
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: redakce(at)jarodic.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu JaRodic.cz a ochrana soukromí | pg(7266)