O nás     Inzerce     KontaktO rodičích a jejich dětech již od roku 2009
Hledat
Nepřehlédněte: Pohádky pro děti
Tip na knihu: Polepšovna pro čarodějky
7 tipů, jak být úplně v pohodě
Jak řešit neplodnost
Hlavní rubriky: Těhotenství, Zdraví, Péče o dítě, Výchova dítěte, Zábava a volný čas, Rodiče sobě, Diskuze, Služby pro rodiče, Speciály


Pohřebné

V životě nastanou i velmi smutná údobí, ke kterým bezesporu patří úmrtí dítěte či rodiče. Samozřejmě jakýkoliv finanční obnos nemůže zmírnit smutek a žal pozůstalých, ale na druhou stranu by alespoň mohl pomoci pokrýt část nezbytných výdajů spojených s touto tragickou a často nečekanou situací. K takové finanční pomoci ze strany státu patří dávka státní sociální podpory, která se jmenuje pohřebné.

Pohřebné

Pohřebné je dávka státní sociální podpory. Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu.

Tato dávka je upravena zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Znění tohoto zákona můžete nalézt zde.

Podmínky pro poskytnutí

Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy).

Nárok na pohřebné

Autor: Kirill Volkov / Dreamstime.com
Autor: Kirill Volkov / Dreamstime.com
Na pohřebné má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti (za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let), nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky.

Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení.

Výše pohřebného

Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou, a to ve výši 5 000 Kč.

Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem rodiny.

Podání žádosti o pohřebné

Žádost o poskytnutí pohřebného vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby

Žádosti o dávku se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV (může být originál nebo tiskopis vytištěný z internetových stránek. Lze taktéž podat elektronicky, ale jen v případě, že vlastníte certifikát pro elektronický podpis).

Adresu kontaktního místa SSP naleznete na této stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Formuláře žádostí naleznete na této stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Žádosti se vyřizují do 30 dnů.

Jaké doklady je nutné mít při podání žádosti s sebou

 • žádost o pohřebné,
 • průkaz totožnosti (doklad o trvalém pobytu),
 • rodný list dítěte, případně další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte,
 • pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let:
  • "Potvrzení o studiu" nebo
  • "Potvrzení o zdravotním stavu" nebo
  • "Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz" nebo
  • "Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku",
 • fakturu za vypravení pohřbu (vydá pohřební ústav),
 • úmrtní list zesnulé osoby,
 • doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu (vydá pohřební ústav),
 • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení (vydá pohřební ústav).

 

Poznámka redakce:

Článek byl vypracován dle materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a Portálu veřejné správy České republiky.


(29. 10. 2009 | redakce)


Tento článek je součástí speciálu:

Speciál: Dávky státní sociální podpory

Redakce JáRodič pro vás připravila seriál článků ve formě speciálu, který je věnován dávkám státní sociální podpory. Pro přehlednost je...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

:(
Nedávno mě neskonale zasáhlo, když mi zemřel milovaný syn. O pohřebném jsem ani na chvíli neuvažovala, jelikož to byla poslední věc, co jsem pro něj mohla udělat. Na internetových stránkách https://ww...
Pohřebné
Dobrý den, rád bych se zeptal,zemřel mi otec mám nárok na pohřebné ?. Děkuji...
pro pajka
Píšete bbosti!! Phřebné získá každý kdo vypravil pohřeb buď dítěti,nebo rodičům dítěte!!(píšu z vlastní zkušennosti)...
no trochu nepodstatné
jen že pohřebné se v této výši vyplácí UŽ jen nezletilým dětem na náklady spojené s pohřbem rodičů!ale jinak dobrý článek...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2009-2024 JaRodic.cz, ISSN 1804-0632
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: redakce(at)jarodic.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu JaRodic.cz a ochrana soukromí | pg(6307)