O nás     Inzerce     KontaktO rodičích a jejich dětech již od roku 2009
Hledat
Nepřehlédněte: Pohádky pro děti
Tip na knihu: Polepšovna pro čarodějky
7 tipů, jak být úplně v pohodě
Jak řešit neplodnost
Hlavní rubriky: Těhotenství, Zdraví, Péče o dítě, Výchova dítěte, Zábava a volný čas, Rodiče sobě, Diskuze, Služby pro rodiče, Speciály


Příspěvek na bydlení

V dnešním pokračování seriálu o dávkách státní sociální podpory pro vás redakce připravila informace o dávce zvané příspěvek na bydlení. Tato dávka patří do skupiny dávek odvíjejících se od příjmu rodiny. Jak se dočtete dále, její výše je závislá i na dalších faktorech. Výši příspěvku na bydlení si můžete vypočítat dle níže uvedeného vzorce. Také ale lze například využít kalkulačku, která je v našem článku zmíněna, eventuelně požádat o konzultaci příslušný úřad.

Co je příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je jednou z dávek státní sociální podpory.

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.

Tato dávka je upravena zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Znění tohoto zákona můžete nalézt zde.

Podmínky pro poskytnutí příspěvku na bydlení

Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy. Autor: Olira / Dreamstime.com
Autor: Olira / Dreamstime.com

Příspěvek na bydlení je poskytován, pokud 30 % (v Praze 35 %) rozhodného příjmu v rodině nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady na bydlení stanovené zákonem (tabulka s výší těchto nákladů je uvedena níže). Přitom nárok na dávku nezávisí na tom, zda jde o byt nájemní, družstevní nebo v osobním vlastnictví, či o bydlení v rodinném domě.

Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o SSP. Plus u všech bytů náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.

U příspěvku na bydlení je okruh společně posuzovaných osob stanoven zcela jinak, než u ostatních dávek státní sociální podpory. Společně jsou posuzovány všechny osoby, které jsou v předmětném bytě hlášeny k trvalému pobytu. Přitom není podstatné, zda všechny tyto osoby žijí ve společné domácnosti.

Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, za nějž náleží.

Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Výše příspěvku na bydlení

Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v  Praze 0,35).

Výše příspěvku se s rostoucím příjmem postupně snižuje a nejnižší částka činí 50 Kč měsíčně.

Výše částek normativních nákladů na bydlení (tuto částku je potřeba doplnit do vzorce/výpočtu) činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 pro:

 

a.  bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

 Praha 

nad 100 tis. obyvatel

50 000 - 99 999 obyvatel

10 000 - 49 999 obyvatel

do 9 999 obyvatel

1

5 088

4 045

3 804

3 380

3 165

2

7 380

5 952

5 622

5 042

4 747

3

10 140

8 274

7 842

7 083

6 698

4 a více

12 737

10 487

9 966

9 051

8 587

 

b. v družstevních bytech a bytech vlastníků

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis. obyvatel

50 000 - 99 999 obyvatel

10 000 - 49 999 obyvatel

do 9 999 obyvatel

1

3 109

3 109

3 109

3 109

3 109

2

4 719

4 719

4 719

4 719

4 719

3

6 654

6 654

6 654

6 654

6 654

4 a více

8 516

8 516

8 516

8 516

8 516

 

Příklad:

Rozhodný příjem manželů, kteří žijí v Praze v družstevním bytě je 12 tis. Kč. Náklady na bydlení činí měsíčně Kč 4.500.

Mají nárok na sociální příplatek? Musí být splněna podmínka, že 35% rozhodného příjmu nestačí na pokrytí nákladů na bydlení (35% z 12.000 je 4.200. Náklady na bydlení činí Kč 4.500. Tato podmínka je splněna.) a zároveň těchto 35% příjmů je nižší než normativní náklady (35% z 12.000 je 4.200. Normativní náklady pro družstevní byt v Praze, dvě osoby činí Kč 4.719 – viz tabulka výše – 4200 je menší než 4.719, takže podmínka je rovněž splněna). Manželé tedy mají nárok na příspěvek na bydlení.

Výpočet výše příspěvku na bydlení: normativní náklady na družstevní byt v Praze, pro dvě osoby – minus – rozhodný příjem manželů vynásobený příslušným koeficientem (Praha 0,35, ostatní místa 0,30)

4.719 Kč - (12 000 Kč* 0,35) = 519 Kč

Manželé mají nárok na příspěvek na bydlení ve výši 519 Kč:

Podání žádosti o příspěvek na bydlení

Žádost o poskytnutí sociální dávky vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby (vlastník bytu nebo nájemce přihlášený v bytě k trvalému pobytu).

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV (může být originál nebo tiskopis vytištěný z internetových stránek. Lze taktéž podat elektronicky, ale jen v případě, že vlastníte certifikát pro elektronický podpis).

Žádosti se vyřizují do 30 dnů.

Adresu kontaktního místa SSP naleznete na této stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Formuláře žádostí naleznete na této stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jaké doklady je třeba mít při podání žádosti s sebou

Na formuláři „Žádost o příspěvek na bydlení“ je (bod F Prohlášení žadatele) uveden přehled dokladů, které je nutné předložit společně s žádostí o tuto dávku.

Jedná se zejména o tyto doklady a potvrzení (doporučujeme však pečlivě přečíst přehled všech požadovaných dokladů, které jsou uvedeny ve formuláři. Pokud si nejste jistí, určitě se obraťte na příslušný úřad):

  • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list
  • každá ze společně posuzovaných osob, která vyplnila ANO v kolonce Příjmy, musí podat Doklad o výši čtvrtletního příjmu za příslušné kalendářní čtvrtletí
  • Doklad o výši nákladů na bydlení za každý byt, ve kterém jste byl(a) v příslušném kalendářním čtvrtletí trvale hlášen(a)
  • pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let: Potvrzení o studiu nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku
  • doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k nemovitosti

Výpočet výše příspěvku na bydlení

Pokud si chcete vypočítat výši příspěvku na bydlení, můžete využít například této kalkulačky: 

Kalkulačka

 

Poznámka redakce:

Článek byl vypracován dle materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a Portálu veřejné správy České republiky

 


(21. 10. 2009 | redakce)


Tento článek je součástí speciálu:

Speciál: Dávky státní sociální podpory

Redakce JáRodič pro vás připravila seriál článků ve formě speciálu, který je věnován dávkám státní sociální podpory. Pro přehlednost je...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Garážová vrata
Pokusím se znovu obnovit tuto diskuzi..chci pořídit nový vrata ke garáži a na netu mi vyjel Kružík,díval sem se do katalogu a ty jejich vrata se mě moc líbí.Máte zkušenost s tou firmou někdo? Děkuji p...
poraďte prosím
Zdravím, potřebovala bych na ubytovnu,ale nemám na to penízky.Známá mi doporučila http://www.penizeprolididneska.cz/a/br-2 , ale já jsem trdlo a v tomhle se nevyznám. Našel by se tu někdo kdo má zkuš...
Rada
Zdravím a předem se omlouvám,že to se vkládám. Vím,že to sem nepatří,ale na forech a diskuzích o tomhle tématu jsem se moc nedozvěděla a příjemní zrovna nebyli. Věřím,že se tu dočkám kladné odpov...
Jak je možný,že pracující duchodce pobírá příspěvek na bydlení?To je zlodějna...
Eurona spokojenost s nákupem
Jak jste spokojeni s Euronou? Já nakupuju z www.r-club.webnode.cz a potom z www.katalogdrogerie.cz a zatím fakt spokojenost. Žádné poplatky, přitom dostanu slevu. Myslím, že registrace je fakt výhodná...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2009-2024 JaRodic.cz, ISSN 1804-0632
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: redakce(at)jarodic.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu JaRodic.cz a ochrana soukromí | pg(6311)