O nás     Inzerce     KontaktO rodičích a jejich dětech již od roku 2009
Hledat
Nepřehlédněte: Pohádky pro děti
Tip na knihu: Polepšovna pro čarodějky
7 tipů, jak být úplně v pohodě
Jak řešit neplodnost
Hlavní rubriky: Těhotenství, Zdraví, Péče o dítě, Výchova dítěte, Zábava a volný čas, Rodiče sobě, Diskuze, Služby pro rodiče, Speciály


Rodinné finance: Stavební spoření

Redakce JáRodič pro vás připravila speciál Rodinné finance aneb Jak se v tom vyznat, ve kterém vám postupně představíme jednotlivé více či méně zajímavé produkty, se kterými se můžete setkat, zaměříme se ale také na další oblasti, které se rodinných financí týkají. V dnešním příspěvku jsme pro vás připravili informace, rady a tipy pro případ, že byste uvažovali o stavebním spoření. Příjemné čtení.

Stavební spoření

Peníze
Stavební spoření se uzavírá minimálně na 6 let, respektive po tuto dobu by účastník stavebního spoření neměl nakládat s uspořenou částkou, pokud chce získat státní podporu.

Smluv o stavebním spoření můžete mít kolik chcete, a to dokonce všechny s nárokem na státní podporu. Platí ovšem, že od Ministerstva financí vám může být ročně poskytnuta státní podpora ve výši 15 % z vkladů, maximálně však Kč 3 000 (příklad: i když budete mít deset smluv a na každou vložíte Kč 20 000, stejně obdržíte dohromady jen Kč 3 000, nikoliv tedy 10 krát 3 000 Kč).

Abyste získali maximální státní podporu Kč 3 000 ročně, pak je nutno vložit za rok Kč 20 000 (ale pozor: Od této částky vám mohou být odečteny poplatky a podobně. Zároveň se do ní ale započítávají úroky z úspor). Můžete spořit pravidelně měsíčně, anebo také tuto částku vložit jednorázově (pokud to pravidla stavební spořitelny a daného produktu dovolují. Například u některých překlenovacích úvěrů je stanovena povinná výše měsíčního spoření. V tomto případě musíte vždy poukázat tuto částku, ale není problém vložit cokoliv navíc).

Podstatné je vědět, že vklady jsou pojištěny ze zákona.

Nabídky stavebních spořitelen

V současné době nabízí stavební spoření pět stavebních spořitelen (Českomoravská stavební spořitelna, Raiffeisen, Stavební spořitelna České spořitelny, Modrá pyramida a Wüstenrot). Každá společnost nabízí několik produktů, které se více či méně odlišují. Podstatná je úroková sazba a také sazebník stavební spořitelny. Důležitým kritériem je i to, zda budete chtít na smlouvu čerpat úvěr. V tomto případě se pak může vyplatit například nižší úroková sazba z úspor a tím i nižší úroková sazba z úvěru, nebo volba takového produktu, který je vhodný pro překlenovací úvěr a podobně.

Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu o stavebním spoření, pak je výhodné sledovat „akční“ nabídky spořitelen, které se objevují. V tomto případě totiž můžete uzavřít stavební spoření většinou za nižší, popřípadě nulový poplatek (standardně to bývá 1 % z cílové částky. Tedy za smlouvu s cílovou částkou Kč 300 000 zaplatíte nebo také ušetříte Kč 3 000). Tato nabídka bývá většinou spojena s nějakými dalšími podmínkami, například minimální výše cílové částky, minimální vklad na smlouvu a podobně.

Kde a jak smlouvu uzavřít

V podstatě existují tři možnosti: uzavřít smlouvu přes internet, navštívit poradce (popřípadě on navštíví vás), zajít na pobočku. Uzavíráte-li smlouvu přes internet, pak je potřeba dopředu vědět, jaký produkt si přejete, výši cílové částky a podobně.

Jestliže se rozhodnete navštívit pobočku či si domluvíte setkání s poradcem, pak samozřejmě můžete využít toho, že vám produkty společnosti představí a vysvětlí, co je pro vás výhodné či nikoliv. Na druhou stranu je fajn být připraven, vědět, co byste asi chtěli a nenechat se přesvědčit k něčemu, co vlastně vůbec nepotřebujete a nechcete.

Není třeba asi zdůrazňovat, že než smlouvu podepíšete, měli byste si přečíst podmínky, za kterých jí uzavíráte (Všeobecné obchodní podmínky, přílohy a další). Nejste-li si jisti, nerozumíte-li něčemu, neukvapujte se a zkuste si informace ověřit, a to například na informačních linkách, na internetu, z materiálů, které vám poskytl poradce, na centrále spořitelny, popřípadě u konkurence.

Slovníček základních pojmů

Účastník stavebního spoření – zákon přesně vymezuje, kdo může být účastníkem stavebního spoření (naleznete zde). Pro zjednodušení – účastníkem stavebního spoření může být fyzická i právnická osoba, nárok na státní podporu má občan České republiky, občan Evropské unie s povolením k pobytu a rodným číslem a cizinci ze zemí mimo Evropskou unii s trvalým pobytem a rodným číslem. Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu o stavebním spoření na své dítě, je třeba si dopředu uvědomit, že majitelem smlouvy je skutečně dítě, nikoliv rodič. Z toho vyplývá, že nakládání se smlouvou může být v určitých případech náročnější (například ve chvíli, kdy se žádá o úvěr, ukončuje smlouva a podobně). Nejdůležitější je ale fakt, že ve chvíli, kdy dítě dosáhne zletilosti, jsou peníze jeho a rodič nemá žádný vliv na to, zda smlouvu ukončí a peníze použije pro své potřeby. To samé platí i v případě, že uzavřete smlouvy rodičům či prarodičům – smlouvy jsou jejich, nakládat s nimi mohou pouze oni a v případě úmrtí podléhají dědickému řízení.

Cílová částka – na tuto částku se uzavírá smlouva o stavebním spoření a zahrnuje úspory, státní podporu, úroky z úspor a úvěr ze stavebního spoření. Pro ujasnění: pokud se rozhodnete pouze spořit, nemusí být cílová částka tak vysoká, jako když už dopředu víte, že budete čerpat úvěr ze stavebního spoření (jeho výše se pak musí vejít do cílové částky, respektive výše úvěru ze stavebního spoření činí rozdíl mezi cílovou částkou a úsporou na účtu – včetně státních podpor, úroků atd.), popřípadě překlenovací úvěr (v tomto případě výše cílové částky odpovídá tomu, kolik chcete půjčit. Upozornění: Při kalkulaci je třeba počítat s tím, že u některých produktů je nutné vložit na smlouvu určitou částku – vždy konkrétní procento z cílové částky). Chcete-li tedy ročně spořit Kč 20 000 (optimální částka z hlediska státní podpory), a to po dobu zhruba 6 let, pak stačí cílová částka ve výši: 6 x 20 000 + 6 x 3 000 (státní podpora) + rezerva na úroky z úspor, popřípadě nějaké bonusy, tedy Kč 160 - 170 tisíc je naprosto dostačující.

Pokud víte, že budete čerpat úvěr ze stavebního spoření, pak k je k této částce nutné přidat výši úvěru (ale pozor: nejedná se o libovolnou výši, vždy musí být naspořena nějaká minimální částka – procentně vyjádřená z cílové částky. K tomu viz níže).

Cílovou částku můžete během spoření zvyšovat i snižovat, ale je to spojeno s dodatečnými náklady – při zvýšení je to zpravidla 1 % z částky, o kterou původní cílovou částku navýšíte, u snížení to může být nějaký jednorázový poplatek, popřípadě také určité procentní vyjádření (nutno hledat v sazebníku stavebních spořitelen).

Překlenovací úvěr – jedná se o úvěr, u kterého nemusí být splněna podmínka 24 měsíců od začátku spoření. V podstatě ho lze čerpat ihned po uzavření smlouvy o stavebním spoření, a to do výše cílové částky. Může být poskytnut pouze na bytové potřeby, pro majitele smlouvy či osoby blízké. Každá stavební spořitelna si samozřejmě stanoví podmínky, a to jak úrokovou sazbu, výši naspořené částky a další (existuje poměrně široká nabídka, ze které si lze vybrat), ale také má svá kritéria například na bonitu klienta, zajištění úvěru a podobně.

Státní podpora – zálohově je připisována každoročně Ministerstvem financí. V současné době je ve výši 15 % z naspořené částky, maximálně však z Kč 20 000. Ročně tedy dostanete maximálně Kč 3 000. Pokud smlouvu ukončíte před 6 lety od jejího uzavření (popřípadě je jinak nakládáno s vkladem – například exekuce), pak se státní podpora vrací ministerstvu.

Úvěr ze stavebního spoření – dle zákona může být poskytnut nejdříve po 24 měsících od začátku spoření, a to pouze na bytové potřeby pro účastníka stavebního spoření, nebo osoby blízké. Je ve výši rozdílu cílové částky a úspor (příklad: cílová částka je Kč 300 000, na smlouvě je uspořeno Kč 180 000, pak úvěr ze stavebního spoření je ve výši Kč 120 000). Úroková sazba může být maximálně o 3 % vyšší než jsou úroky z úspor. Další podmínky si stanovuje každá stavební spořitelna sama (tedy například výši úspor, hodnotící číslo a podobně).

Délka spoření – smlouva je sice uzavírána na 6 let, automaticky po této době ale nekončí. Je to doba stanovená ze zákona, a to z pohledu státní podpory. Smlouvu můžete samozřejmě ukončit i dříve, ale přijdete o veškerou státní podporu a navíc zaplatíte poplatek stavební spořitelně (opět se to různí, viz sazebníky). Spořit ale můžete déle než šest let, zpravidla není omezeno. Výhodou je skutečnost, že v tuto chvíli již máte peníze kdykoliv k dispozici, a to téměř ihned (smlouvu lze bez jakýchkoliv sankcí totiž poměrně rychle ukončit) a dostáváte na smlouvu státní podporu. Samozřejmě můžete smlouvu i ukončit a uzavřít novou, ale nemusí to být výhodné (nutno uhradit poplatek za uzavření - tedy pokud nenaleznete zajímavou akci, vázací lhůta bude opět šest let, takže po celou tuto dobu s penězi nemůžete nakládat).

Pár tipů závěrem

Při uzavírání smlouvy o stavebním spoření se neukvapujte, vše si přečtěte a pokud něčemu nerozumíte, tak se zeptejte, popřípadě informace vyhledejte.

Nespěcháte-li, pak sledujte nabídky stavebních spořitelen (můžete poměrně dost ušetřit), také porovnejte výši úrokových sazeb a nezapomeňte na sazebníky (podstatná je informace o částce za vedení účtu, za zaslání ročního výpisu z účtu,….).

Po obdržení potvrzení o uzavření smlouvy ze stavební spořitelny si řádně překontrolujte veškeré údaje (hlavně jméno, příjmení, výši cílové částky, úrokovou sazbu, nárok na státní podporu). Vždy si také kontrolujte roční výpisy z účtu (na reklamaci je stanovená přesná lhůta).

Jestliže je akce stavební spořitelny spojena s nějakou dodatečnou podmínkou (například jednorázový vklad na smlouvu a podobně), hlídejte si termín pro její splnění.

Pokud uzavřete smlouvu a následně zjistíte, že jste dostali chybné informace a podobně, obraťte se přímo na stavební spořitelnu. Pokud jste ještě nezaslali peníze, pak se dá smlouvy zpravidla bez problémů zrušit, v opačném případě je třeba napsat reklamaci a doufat, že bude uznána za oprávněnou. Nelze na to ale spoléhat – nejlépe je vše si raději dopředu ověřit, neukvapovat se.

Zákon o stavebním spoření


(24. 6. 2010 | redakce2)


Tento článek je součástí speciálu:

Speciál: Rodinné finance aneb Jak se v tom vyznat

Redakce JáRodič pro vás připravila speciál Rodinné finance aneb Jak se v tom vyznat, ve kterém vám postupně představíme jednotlivé...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Párkrát jsem potřebovala zalepit náš rodinný rozpočet a online srovnávač půjček, který je zdarma do5minut.cz mi pomohlo najít rychlou a výhodnou půjčku, když jsem to nejvíce potřebovala. Srovnávač je ...
Jsem hrozně, ale hrozně moc ráda, že už máme stavbu domu za sebou. Opravdu už jsem ráda, že bydlíme ve svém. Nám šla stavba velmi dobře díky stavební firmě https://messa-invest.cz/ , která to měla meg...
Tak jestli stále ještě hledáte nějaké ty způsoby, jak ušetřit na různých věcech, tak zkuste mrknout na tuto stránku zde https://www.greenmat.cz/Respir-atory-c160_150_2.htm , protože odsud jsme si poři...
Exekuce není sranda. Bohužel jsme jednu před časem také měli. Našli jsme ji náhodou při nakouknutí do registru http://www.kontrolexekuce.cz Bohužel jsme uviděli to co jsme nechtěli. Nebylo to ani naší...
stavebne šporenie mám pretože je to u nás najvyhodnejšie urokovo hodnotene,...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2009-2024 JaRodic.cz, ISSN 1804-0632
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: redakce(at)jarodic.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu JaRodic.cz a ochrana soukromí | pg(7424)