O nás     Inzerce     KontaktO rodičích a jejich dětech již od roku 2009
Hledat
Nepřehlédněte: Pohádky pro děti
Tip na knihu: Polepšovna pro čarodějky
7 tipů, jak být úplně v pohodě
Jak řešit neplodnost
Hlavní rubriky: Těhotenství, Zdraví, Péče o dítě, Výchova dítěte, Zábava a volný čas, Rodiče sobě, Diskuze, Služby pro rodiče, Speciály


Sociální příplatek

V dnešním pokračování seriálu o dávkách státní sociální podpory pro vás redakce připravila informace o dávce zvané sociální příplatek. Tato dávka patří do skupiny dávek odvíjejících se od příjmu rodiny. Jak se dočtete dále, její výše je závislá i na dalších faktorech. Vzorec pro výpočet výše sociálního příplatku je poměrně složitý. Pro výpočet ale můžete také například využít kalkulaček, které jsou v článku uvedeny. Samozřejmě je rovněž možná konzultace s příslušným úřadem.

Co je sociální příplatek

Sociální příplatek je jednou z dávek státní sociální podpory.

Cílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí.

Tato dávka je upravena zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Znění tohoto zákona můžete nalézt zde.

Podmínky pro poskytnutí sociálního příplatku

Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy). Autor: Mccool / Dreamstime.com
Autor: Mccool / Dreamstime.com

Nárok na sociální příplatek je vázán:

- péčí o nezaopatřené dítě s výjimkou dítěte svěřeného do pěstounské péče

Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let

- na stanovenou hranici příjmů v rodině – čisté příjmy rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než 2,0násobek životního minima rodiny. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, za nějž náleží.

Výše sociálního příplatku

Výše sociálního příplatku je diferencovaná. Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně snižuje a činí nejméně 50 Kč měsíčně.

 

Výše sociálního příplatku podle věku dítěte a rozhodného příjmu úplné rodiny v násobcích životního minima v Kč měsíčně  (bez dalších sociálních situací)

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině

Sociální příplatek při příjmu rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí

1,0násobek životního minima

1,6násobek životního minima

2,0násobek životního minima (není nárok)

do 6 let*

800

320

0

od 6 do 15 let

980

392

0

od 15 do 26 let

1 125

450

0

* Rodina bez nároku na rodičovský příspěvek.

 

Výpočet přesné výše sociálního příplatku je podle poměrně složitého vzorce. Tento vzorec můžete nalézt v zákoně.

Pokud rozhodný příjem rodiny (čistý příjem za předchozí čtvrtletí) nedosahuje ani životního minima rodiny, započítává se pro stanovení výše sociálního příplatku jako rozhodný příjem částka odpovídající životnímu minimu rodiny.

Sociální příplatek se zvyšuje v případech, kdy je dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku, nebo rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.

Ve výše uvedených případech jsou v zákoně stanoveny koeficienty, jimiž se násobí částka životního minima nezaopatřeného dítěte, respektive rodiny.

Přehled sociálních situací, kdy se sociální příplatek zvyšuje a daný koeficient naleznete v zákoně.

Podání žádosti o sociální příplatek

Žádost o sociální příplatek podává rodič nezaopatřeného dítěte.

Žádost o poskytnutí sociální dávky vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby (rodič nezaopatřeného dítěte).

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV (může být originál nebo tiskopis vytištěný z internetových stránek. Lze taktéž podat elektronicky, ale jen v případě, že vlastníte certifikát pro elektronický podpis).

Žádosti se vyřizují do 30 dnů.

Adresu kontaktního místa SSP naleznete na této stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Formuláře žádostí naleznete na této stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jaké doklady je nutné mít při podání žádosti s sebou

Na formuláři „Žádost o sociální příplatek“ je (bod I Prohlášení žadatele) uveden přehled dokladů, které je nutné předložit společně s žádostí o tuto dávku.

Jedná se zejména o tyto doklady a potvrzení (doporučujeme však pečlivě přečíst přehled všech požadovaných dokladů, které jsou uvedeny ve formuláři. Pokud si nejste jistí, určitě se obraťte na příslušný úřad):

  • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list
  • pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let: Potvrzení o studiu nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku
  • pro děti, které studují na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním programu poskytujícím vysokoškolské vzdělání, Potvrzení o studiu
  • pro každou ze společně posuzovaných osob, která vyplnila ANO v kolonce Příjmy, Doklad o výši čtvrtletního příjmu za příslušné kalendářní čtvrtletí
  • v případě osob, u nichž je v žádosti uveden dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, Potvrzení o zdravotním stavu

Výpočet výše sociálního příplatku

Pokud si chcete vypočítat výši sociálního příplatku, můžete využít například této kalkulačky:

Kalkulačka 1

Kalkulačka 2

 

Poznámka redakce:

Článek byl vypracován dle materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (včetně použité tabulky) a Portálu veřejné správy České republiky


(7. 10. 2009 | redakce)


Tento článek je součástí speciálu:

Speciál: Dávky státní sociální podpory

Redakce JáRodič pro vás připravila seriál článků ve formě speciálu, který je věnován dávkám státní sociální podpory. Pro přehlednost je...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2009-2024 JaRodic.cz, ISSN 1804-0632
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: redakce(at)jarodic.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu JaRodic.cz a ochrana soukromí | pg(6309)