O nás     Inzerce     KontaktO rodičích a jejich dětech již od roku 2009
Hledat
Nepřehlédněte: Pohádky pro děti
Tip na knihu: Polepšovna pro čarodějky
Rodinné finance
Jak řešit neplodnost
Hlavní rubriky: Těhotenství, Zdraví, Péče o dítě, Výchova dítěte, Zábava a volný čas, Rodiče sobě, Diskuze, Služby pro rodiče, Speciály
Ošetřovné v roce 2012

Nemocné dítě – „radost“, se kterou se musí potýkat čas od času každý rodič. A nejen, že má starosti s tím, že malému pacientovi není dobře, ale pokud pracuje a nemá prarodiče či jinou „dobrou duši“, která převezme péči o nemocného, pak je situace samozřejmě složitější. Rodič musí zařídit v zaměstnání věci tak, aby vše fungovalo, a to není vše – důležitá je i „omluvenka“. V dnešním příspěvku se dozvíte, jak tzv. ošetřovné vyřídit, v jaké situaci a v jaké výši na něj má rodič nárok a připomeneme i novinky, které platí od roku 2012.

Kdo má na ošetřovné nárok

zdroj: OpenImageBank.com
zdroj: OpenImageBank.com
Podle zákona č. 187/2006 Sbírky o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů má nárok na ošetřovné ten zaměstnanec, který z následujících důvodů nemůže vykonávat svou práci:

  • ošetřuje nemocné dítě mladší 10 let
  • pečuje o dítě do 10 let navštěvující školské zařízení, které je uzavřeno z nařízení příslušného orgánu. Dále pak v případě, že je dítěti nařízena karanténa a také tehdy, pokud onemocní, utrpí úraz apod. osoba, která o dítě běžně pečuje
  • ošetřuje nemocného člena rodiny, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje

Je důležité vědět, že rodiče se v péči o nemocné dítě mohou vystřídat, ale pouze jednou.

Výpočet ošetřovného

Na ošetřovné je nárok od prvního dne nemoci a vyplácí se po dobu 9 kalendářních dnů. V případě osamělého zaměstnance (ten, kdo je svobodný, ovdovělý či rozvedený, ovšem jen v případě, že nežije s druhem/družkou či v registrovaném partnerství), který má v péči aspoň jedno dítě do 16 let, jenž neukončilo povinnou školní docházku pak 16 kalendářních dnů.

Jestliže v době pobírání ošetřovného onemocní i druhé dítě, dávka se vyplácí jen jednou, ale podpůrčí doba začíná běžet od chvíle, kdy dítě onemocní.

Ošetřovné činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (denní základ se redukuje stejně jako u nemocenského).

Denní vyměřovací základ je průměrný denní příjem v tzv. rozhodném období. To je zpravidla 12 měsíců před vznikem události (tedy nemoci).

A jak se počítá? Sečtou se příjmy, vydělí počtem započitatelných kalendářních dnů a výsledek je denní vyměřovací základ. Jak jsme již zmínili, tato částka se redukuje a teprve pak se z ní počítají dávky nemocenského pojištění. Do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % částky a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

 

Od K 1. 1. 2012 se zvýšila redukční hranice pro úpravu DVZ, a to takto:

první redukční hranice činí 838 Kč (oproti částce 825 Kč v roce 2011),

druhá redukční hranice je 1 257 Kč (1 237 Kč v roce 2011)

třetí redukční hranice - 2 514 Kč (v roce 2011 činila 2 474 Kč)¨

 

Příklad

Vyměřovací základ v rozhodném období byl 500 000 Kč; vydělením této částky 365 získáme DVZ – 1 369,9 Kč.

Částka DVZ se potom redukuje tak, že:

• z částky první redukční hranice se počítá 90 %, tedy 838 x 90 % = 754,2 Kč;

• z částky nad první do druhé hranice (tj. 1 257 - 838 = 419 Kč) se počítá 60 %, tedy 531,9 x 60 % = 251,4 Kč;

• z částky nad druhou do třetí hranice (tj. 1 369,9 - 1 257 = 112,9 Kč) se počítá 30 %, tedy 112,9 x 30 % = 33,9 Kč.

Následovně jednotlivé dílčí vypočtené redukční hranice sečteme (754,2 + 251,4 + 33,9 = 1 039,5 Kč; zaokrouhleno na 1 040 Kč), získanou částku vynásobíme 60 % (tj. 1 040 x 60 % = 624 Kč); získáme tak výši ošetřovného na jeden kalendářní den.

V případě, že potřeba ošetřování bude trvat např. 9 dnů, bude výše ošetřovného činit celkem 5 616 Kč (tj. 624 Kč x 9 dnů).

 

Kalkulačku na výpočet ošetřovného můžete nalézt například zde.

 

Na ošetřovné není nárok v případě, že na nemocné dítě je pobírána peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovský příspěvek. To ovšem neplatí pro případy, pokud osoba, která se o dítě stará onemocněla, utrpěla úraz, byla přijata do ústavní nebo lázeňské péče.

Jak postupovat

Jestliže vaše dítě onemocní a nemůžete chodit do práce, protože se o něj budete starat, pak je nezbytná návštěva lékaře. Ten nemocného nejen vyšetří, ale vyplní formulář s názvem Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Dostanete jednu část s názvem Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné, kterou po doplnění potřebných údajů předáte svému zaměstnavateli. Na konci lékař vyplní další díl formuláře, který nese název Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče). Opět je nutné ho předat zaměstnavateli.

Jestliže dojde k uzavření školy či mateřské školky, pak od tohoto zařízení obdržíte formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

V případě, že se během nemoci rodiče v péči o dítě vystřídají, pak je třeba vyplnit formulář Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči), který naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, nebo si ho můžete vyzvednout kdekoliv na pobočce. Ten je třeba vyplnit a musí být podepsán i osobou, od které zaměstnanec péči o dítě přebírá.

Dávku pak vyplácí příslušná OSSZ, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byl doklad včetně případných dalších podkladů doručen. Ošetřovné se poukazuje na jeho účet nebo poštovní poukázkou (v tomto případě je dávka snížena o náklady na zaslání).

 

 

Zdroj informací:

Česká správa sociálního zabezpečení

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí


(7. 2. 2012 | redakce)


Tento článek je součástí speciálu:

Speciál: Rodinné finance aneb Jak se v tom vyznat

Redakce JáRodič pro vás připravila speciál Rodinné finance aneb Jak se v tom vyznat, ve kterém vám postupně představíme jednotlivé...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Nemoc dítěte - ošetřovné
Na ošetřovné má zaměstnanec nárok nejdéle 9 kalendářních dnů, respektive 16, jedná-li se o osamělého zaměstnance (viz příspěvek Ošetřovné v roce 2012). Pokud nemoc trvá déle než 9 (resp.16) dnů a je t...
-
Těch devět dní je už dlouho. Je to složité počítání. Ta předešla otázka by mě taky zajímala:-)...
Děkuji za článek, ale docela yb mě ještě zajímalo, jak by to bylo v případě, že dítě bude nemocné déle než 9 kalendářních dnů, což se klidně stát může. Myslíte, že dalších 9 dnů může čerpat druhý rod...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2009-2021 JaRodic.cz, ISSN 1804-0632
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: redakce(at)jarodic.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu JaRodic.cz a ochrana soukromí | pg(9815)