Ošetřovné v roce 2012Nemocné dítě – „radost“, se kterou se musí potýkat čas od času každý rodič. A nejen, že má starosti s tím, že malému pacientovi není dobře, ale pokud pracuje a nemá prarodiče či jinou „dobrou duši“, která převezme péči o nemocného, pak je situace samozřejmě složitější. Rodič musí zařídit v zaměstnání věci tak, aby vše fungovalo, a to není vše – důležitá je i „omluvenka“. V dnešním příspěvku se dozvíte, jak tzv. ošetřovné vyřídit, v jaké situaci a v jaké výši na něj má rodič nárok a připomeneme i novinky, které platí od roku 2012.

Kdo má na ošetřovné nárok

zdroj: OpenImageBank.com
zdroj: OpenImageBank.com
Podle zákona č. 187/2006 Sbírky o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů má nárok na ošetřovné ten zaměstnanec, který z následujících důvodů nemůže vykonávat svou práci:

  • ošetřuje nemocné dítě mladší 10 let
  • pečuje o dítě do 10 let navštěvující školské zařízení, které je uzavřeno z nařízení příslušného orgánu. Dále pak v případě, že je dítěti nařízena karanténa a také tehdy, pokud onemocní, utrpí úraz apod. osoba, která o dítě běžně pečuje
  • ošetřuje nemocného člena rodiny, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje

Je důležité vědět, že rodiče se v péči o nemocné dítě mohou vystřídat, ale pouze jednou.

Výpočet ošetřovného

Na ošetřovné je nárok od prvního dne nemoci a vyplácí se po dobu 9 kalendářních dnů. V případě osamělého zaměstnance (ten, kdo je svobodný, ovdovělý či rozvedený, ovšem jen v případě, že nežije s druhem/družkou či v registrovaném partnerství), který má v péči aspoň jedno dítě do 16 let, jenž neukončilo povinnou školní docházku pak 16 kalendářních dnů.

Jestliže v době pobírání ošetřovného onemocní i druhé dítě, dávka se vyplácí jen jednou, ale podpůrčí doba začíná běžet od chvíle, kdy dítě onemocní.

Ošetřovné činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (denní základ se redukuje stejně jako u nemocenského).

Denní vyměřovací základ je průměrný denní příjem v tzv. rozhodném období. To je zpravidla 12 měsíců před vznikem události (tedy nemoci).

A jak se počítá? Sečtou se příjmy, vydělí počtem započitatelných kalendářních dnů a výsledek je denní vyměřovací základ. Jak jsme již zmínili, tato částka se redukuje a teprve pak se z ní počítají dávky nemocenského pojištění. Do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % částky a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

 

Od K 1. 1. 2012 se zvýšila redukční hranice pro úpravu DVZ, a to takto:

první redukční hranice činí 838 Kč (oproti částce 825 Kč v roce 2011),

druhá redukční hranice je 1 257 Kč (1 237 Kč v roce 2011)

třetí redukční hranice - 2 514 Kč (v roce 2011 činila 2 474 Kč)¨

 

Příklad

Vyměřovací základ v rozhodném období byl 500 000 Kč; vydělením této částky 365 získáme DVZ – 1 369,9 Kč.

Částka DVZ se potom redukuje tak, že:

• z částky první redukční hranice se počítá 90 %, tedy 838 x 90 % = 754,2 Kč;

• z částky nad první do druhé hranice (tj. 1 257 - 838 = 419 Kč) se počítá 60 %, tedy 531,9 x 60 % = 251,4 Kč;

• z částky nad druhou do třetí hranice (tj. 1 369,9 - 1 257 = 112,9 Kč) se počítá 30 %, tedy 112,9 x 30 % = 33,9 Kč.

Následovně jednotlivé dílčí vypočtené redukční hranice sečteme (754,2 + 251,4 + 33,9 = 1 039,5 Kč; zaokrouhleno na 1 040 Kč), získanou částku vynásobíme 60 % (tj. 1 040 x 60 % = 624 Kč); získáme tak výši ošetřovného na jeden kalendářní den.

V případě, že potřeba ošetřování bude trvat např. 9 dnů, bude výše ošetřovného činit celkem 5 616 Kč (tj. 624 Kč x 9 dnů).

 

Kalkulačku na výpočet ošetřovného můžete nalézt například zde.

 

Na ošetřovné není nárok v případě, že na nemocné dítě je pobírána peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovský příspěvek. To ovšem neplatí pro případy, pokud osoba, která se o dítě stará onemocněla, utrpěla úraz, byla přijata do ústavní nebo lázeňské péče.

Jak postupovat

Jestliže vaše dítě onemocní a nemůžete chodit do práce, protože se o něj budete starat, pak je nezbytná návštěva lékaře. Ten nemocného nejen vyšetří, ale vyplní formulář s názvem Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Dostanete jednu část s názvem Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné, kterou po doplnění potřebných údajů předáte svému zaměstnavateli. Na konci lékař vyplní další díl formuláře, který nese název Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče). Opět je nutné ho předat zaměstnavateli.

Jestliže dojde k uzavření školy či mateřské školky, pak od tohoto zařízení obdržíte formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

V případě, že se během nemoci rodiče v péči o dítě vystřídají, pak je třeba vyplnit formulář Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči), který naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, nebo si ho můžete vyzvednout kdekoliv na pobočce. Ten je třeba vyplnit a musí být podepsán i osobou, od které zaměstnanec péči o dítě přebírá.

Dávku pak vyplácí příslušná OSSZ, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byl doklad včetně případných dalších podkladů doručen. Ošetřovné se poukazuje na jeho účet nebo poštovní poukázkou (v tomto případě je dávka snížena o náklady na zaslání).

 

 

Zdroj informací:

Česká správa sociálního zabezpečení

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí


(7. 2. 2012 | redakce)


Předcházející článek: <<< Ošetřovné aneb péče o nemocné dítě <<<
Následující článek: >>> Brigády na léto mají svá pro i proti >>>

Tento článek je součástí speciálu:

Speciál: Rodinné finance aneb Jak se v tom vyznat


Rodinné finance

Redakce JáRodič pro vás připravila speciál Rodinné finance aneb Jak se v tom vyznat, ve kterém vám postupně představíme jednotlivé více či méně zajímavé produkty, se kterými se můžete setkat. To ale není zdaleka všechno, protože se zaměříme také na další oblasti, které se rodinných financí týkají. Příjemné čtení.


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Nemoc dítěte - ošetřovné
Na ošetřovné má zaměstnanec nárok nejdéle 9 kalendářních dnů, respektive 16, jedná-li se o osamělého zaměstnance (viz příspěvek Ošetřovné v roce 2012). Pokud nemoc trvá déle než 9 (resp.16) dnů a je t...
-
Těch devět dní je už dlouho. Je to složité počítání. Ta předešla otázka by mě taky zajímala:-)...
Děkuji za článek, ale docela yb mě ještě zajímalo, jak by to bylo v případě, že dítě bude nemocné déle než 9 kalendářních dnů, což se klidně stát může. Myslíte, že dalších 9 dnů může čerpat druhý rod...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<

Další rodiče: O čem přemýšlejí, co dělají...

Nová matrace (KristaK)
Čekám až přestane pršet a půjdu hrabat listí. (Leni22)
Nyní jsem dovařila houbový guláš a čekám až přestane pršet. Půjdeme opět do lesa. (Slava91)
Nyní jsem dovařila houbový guláš a čekám až přestane pršet. Půjdeme opět do lesa. (Radi11)
Přišli jsme z vycházky tak si jdu zasoutěžit (ZUTOJAMA)

Anketa©2009-2019 JaRodic.cz, ISSN 1804-0632
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: redakce(at)jarodic.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu JaRodic.cz a ochrana soukromí


TOPlist