O nás     Inzerce     KontaktO rodičích a jejich dětech již od roku 2009
Hledat
Nepřehlédněte: Pohádky pro děti
Jak řešit neplodnost
Rodinné finance
Recepty pro každý den
Hlavní rubriky: Těhotenství, Zdraví, Péče o dítě, Výchova dítěte, Zábava a volný čas, Rodiče sobě, Diskuze, Služby pro rodiče, SpeciályZápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2017/2018

Pokud máte doma předškoláka, tak se už asi připravujete na zápis do první třídy. Základní školu už máte zřejmě vybranou a možná i trénujete některé znalosti a dovednosti, které by měl budoucí prvňáček znát a umět. V dnešním příspěvku se dozvíte nejen to, kdy zápisy probíhají a které děti se k němu musí dostavit, ale získáte také informace o tom, jak takový den probíhá a co by budoucí prvňáček měl umět. Příjemné čtení.

Termín zápisu

Foto: Alexas_fotos /Pixabay.com
Foto: Alexas_fotos /Pixabay.com
Právě zápisů do 1. tříd základních škol se dotkla další změna z dílny Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy. Zatímco dříve probíhaly zápisy od poloviny ledna do poloviny února, pro školní rok 2017/2018 (a následující) byly zápisy posunuty na duben. Konat se musí v období od 1. do 30. dubna 2017. Toto je upraveno v poslední novele školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Přesný termín zápisu stanovuje ředitel školy. Rodiče ho mohou zjistit na internetových stránkách školy či na stránkách radnice, popřípadě na dalších obvyklých místech. O přijetí k základnímu vzdělávání taktéž rozhoduje ředitel školy.

Pro koho je zápis povinný

K zápisu musí přijít všechny děti, které k 31.8.2017 dosáhnou věku šesti let, a to i v případě, že budou žádat o odklad povinné školní docházky.

Pokud by rodič chtěl, aby bylo zapsáno do 1. třídy i dítě narozené v období od září do konce prosince 2011 je třeba doporučení školského poradenského zařízení.

K zápisu se musí dostavit rodič, respektive zákonný zástupce dítěte (není možné, aby k zápisu přišla s dítětem babička, teta a podobně). Je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče (některé školy požadují i kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, popřípadě další dokumenty/podklady).

Odklad povinné školní docházky

Při zápisu by měla základní škola zároveň podat informace o možnosti odkladu povinné školní docházky. Tuto oblast upravuje § 37 Školského zákona, který říká:

 

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

 

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

 

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Platí, že o odklad musí písemně požádat zákonný zástupce dítěte. Dále je třeba předložit vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jak zápis vypadá

Na každé škole vypadá zápis trochu jinak. Někde zůstává budoucí školák sám s učitelkou či učitelem, jinde je přítomen i rodič. Pedagog si s dítětem povídá, nechá ho plnit určité úkoly, malovat a podobně. Během této doby jej při práci pozoruje a posuzuje jeho dovednosti. Následovat může i rozhovor s rodiči.

Co by mělo dítě u zápisu umět

 • Jméno, adresa, věk, informace o sourozencích a rodičích
 • Vyprávět o sobě, o svých zážitcích (sleduje se i výslovnost)
 • Reprodukovat to, co slyšelo
 • Správně držet tužku, umět použít nůžky (vystřihnout jednoduchý tvar)
 • Barvy
 • Tvary
 • Počítání do deseti
 • Nějaká písmenka (fajn je, pokud je schopno rozeznat, na jaké písmeno slovo začíná a končí; někdy se zkouší i slabikování)
 • Orientace v prostoru (levá, pravá strany; vpředu, vzadu,…) a čase (ráno/odpoledne, dny, měsíce)
 • Básnička, písnička
 • Základní pravidla slušného chování

Pokud vaše dítě nezná vše, co je v seznamu uvedeno, rozhodně není důvod k panice či k nějakému „rychlokurzu.“ Dítě i vy byste měli být v pohodě, k zápisu se těšit a zbytečně se nestresovat.

Závěr

Máte doma budoucího prvňáčka? Pokud ano, jak se připravujete na zápis? A máte již vybranou školu? Podle jakých kritérií jste jí vybírali? Trénujete se svým dítětem před zápisem nějaké znalosti a dovednosti? Jestliže už máte staršího školáčka, vzpomenete si na zápis do první třídy? Napište nám vaše zkušenosti, rady a tipy.

 

Zdroj informací:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 


(3. 3. 2017 | redakce)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2009-2020 JaRodic.cz, ISSN 1804-0632
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: redakce(at)jarodic.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu JaRodic.cz a ochrana soukromí | pg(13583)